Hvad laver en arbejdsmiljøkoordinator og hvorfor er de vigtige?

En arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for at sikre, at en arbejdsplads er sikker og opfylder alle relevante sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. De samarbejder med arbejdsgivere og medarbejdere om at identificere og mindske risici, udvikle og gennemføre sundheds- og sikkerhedspolitikker og sikre, at disse politikker følges. En arbejdsmiljøkoordinator spiller en afgørende rolle i forebyggelsen af ulykker og skader på arbejdspladsen.

Hvorfor er de essentielle for en arbejdsplads?

Der er mange grunde til, at det er vigtigt at have en udpeget arbejdsmiljøkoordinator.

 • En af de vigtigste er, at de kan bidrage til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø. Ved at identificere farer og gennemføre kontrolforanstaltninger for at mindske disse farer kan sundheds- og sikkerhedskoordinatorer bidrage til at mindske sandsynligheden for ulykker. Dette kan igen føre til lavere forsikringspræmier, færre erstatningskrav til arbejdstagere og mindre tab af tid på grund af skader.
 • En anden vigtig grund til at have en arbejdsmiljøkoordinator er, at han/hun kan bidrage til at forbedre moralen på arbejdspladsen. Når medarbejderne føler, at deres arbejdsgiver tager skridt til at beskytte deres sikkerhed, er de mere tilbøjelige til at være glade og produktive. Dette kan føre til øget effektivitet og rentabilitet for virksomheden.
 • Arbejdsmiljøkoordinator er også vigtige for at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsreglerne. Ved at samarbejde med arbejdsgiverne om at udvikle politikker og procedurer, der opfylder disse regler, kan koordinatorerne hjælpe virksomhederne med at undgå dyre bøder og sanktioner.

Samlet set spiller arbejdsmiljøkoordinator en vigtig rolle for at beskytte arbejdstagerne, forbedre arbejdsmoralen og sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsreglerne. De er en vigtig del af enhver arbejdsplads.

Hvad er eksempler på arbejdsopgaver for en arbejdsmiljøkoordinator?

Nogle eksempler på en arbejdsmiljøkoordinator arbejde er bl.a:

 • Udførelse af risikovurderinger og udvikling af kontrolforanstaltninger for at reducere risici. Dette indebærer rapporter, analysering og brugerundersøgelser.
 • Udarbejdelse og gennemførelse af sundheds- og sikkerhedspolitikker der forbedrer miljøet på arbejdspladsen.
 • Samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere om at identificere og reducere risici.
 • Sikring af overholdelse af sundheds- og sikkerhedsforskrifter.
 • Tilbyde uddannelse om sundheds- og sikkerhedsemner til ansatte, så man kan ændre kulturen indefra. 
 • Undersøgelse af ulykker og hændelser og opsætning af sikkerhedsparametre så det ikke gentager sig en anden gang.
 • Overvågning af overholdelsen af sundheds- og sikkerhedspolitikkerne.
 • Gennemgang af sundheds- og sikkerhedsrapporter fra organisationer.

Hvilken type uddannelse skal man have for at blive arbejdsmiljøkoordinator?

Der kræves ingen specifik uddannelse for at blive arbejdsmiljøkoordinator, men det er vigtigt at have kendskab til arbejdsmiljøprincipperne. Mange koordinatorer har en uddannelse eller et diplom i arbejdsmiljø, ingeniørarbejde, sygepleje eller et beslægtet område. Andre kan have gennemført uddannelseskurser, der tilbydes af faglige organisationer som f.eks. det canadiske center for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

For at være effektive i deres rolle skal sundheds- og sikkerhedskoordinatorer kunne kommunikere effektivt, både mundtligt og skriftligt. De skal også være i stand til at arbejde godt med mennesker, da de dagligt vil have med en række forskellige personer at gøre. Gode organisatoriske færdigheder er også afgørende, da koordinatorerne skal kunne holde styr på flere opgaver og frister.