Erhvervguiderne og Helsingør Kommune går sammen

For at hjælpe de mange unge som får uddannelseshjælp til at påbegynde og fastholde en ungdomsuddannelse, har Erhvervsguiderne og Helsingør kommune startet et samarbejde.

Baggrund for projektet

Hver femte elev har ikke en ungdomsuddannelse syv år efter, at de er blevet færdige med grundskolen. Ca. 25.000 i aldersgruppen 25 – 29 år er hverken under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. For rigtig mange forbliver det en permanent tilstand. Hvis de udsatte unge får en tilknytning til arbejdsmarkedet vil samfundet opnå en gevinst på 12 mia. kr. pr. år. dvs. 480.000 kr. pr. ung (Rockwool Fonden).

Projektets organisering

Projektet er forankret i Fonden for Socialt Ansvar (FSA), som driver en række aktiviteter med social værdi for børn, unge, familier og socialt udsatte grupper.

Projektet ledes af en projektleder i samarbejde med en styregruppe bestående af en kontaktperson fra Helsingør Kommune. CEFU inddrages som faglig sparringspartner ifht. dokumentation.

FSA har de sidste 3 år arbejdet med frivillige mentorer til børn og unge i udskolingen gennem indsatsen Erhvervsguiderne. Formålet har været, at motivere og støtte skoletrætte børn til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve og motiveres til en ungdomsuddannelse.

Siden 2012 har Erhvervsguiderne haft ca. 1.200 mentorer på landsplan og ca. 700 mentees og samarbejde med over 100 skoler. Derigennem har vi opbygget et solidt og bæredygtigt koncept, som virker på skolerne. Samarbejdet har ofte været forankret i kommunale strategier udover skolernes fagområde fx ”Uddannelse for alle” i Holbæk Kommune og at forebygge offentlig forsørgelse i Solrød Kommune. På baggrund af den store interesse og udbredelse på skolerne har vi en klar forventning om, at kunne udvide vores eksisterende samarbejde med et tilbud til jobcentrene.