Du bliver hjulpet godt på vej

Mentoren klædes på til rollen gennem et mentor-kursus som bl.a. består af følgende indhold:

  • Viden om relationsopbygning, inspiration og redskaber til at opbygge en tillidsbåret relation med den unge.
  • Hvordan skabes balancen mellem støtte til uddannelse og afklaring – og generelle personlige udfordringer?
  • Viden om hvordan man kan styrke motivationen hos de unge (med inspiration fra CEFUs forskning i motivation).

Jobcentret vil også bidrage på kurset med viden om målgruppen samt hvilke muligheder mentoren og den unge har for at hente støtte og viden hos jobcentret.

Der afholdes løbende netværksmøder for erhvervseguiderne, hvor de kan udveksle erfaringer og har adgang til support hos sekretariatet.

Relationen mellem mentor og mentee

Erhvervsguiden og den unge mødes ca. fire timer om måneden i op til et år. Der vil være en løbende opfølgning på den unge (via Jobcentret) og mentoren (via Erhvervs- og Skoleguidernes sekretariat), som behandles på statusmøderne mellem projektlederen og jobcentret.