Baggrund for projektet

Her på siden fortæller vi meget mere om hvorfor det er nødvendigt med Erhvervsguiderne i Helsingør, og hvem de unge er.

Derfor er det nødvendigt med Erhvervsguiderne

Hver femte elev har ikke en ungdomsuddannelse syv år efter, at de er blevet færdige med grundskolen. Ca. 25.000 i aldersgruppen 25 – 29 år er hverken under uddannelse eller tilknyttet arbejdsmarkedet. For rigtig mange forbliver det en permanent tilstand. Hvis de udsatte unge får en tilknytning til arbejdsmarkedet vil samfundet opnå en gevinst på 12 mia. kr. pr. år. dvs. 480.000 kr. pr. ung
(Kilde: Rockwool Fonden).

Hvem er de unge?

Erhvervsguiderne i Helsingør har til formål at hjælpe unge under 30 år på uddannelseshjælp. Det er unge, der har begrænsede faglige færdigheder med fra folkeskolen. De er usikre på, hvad de skal i fremtiden og svært ved at gennemskue de forskellige uddannelsesmuligheder.

De har behov for bevidsthed om egne styrker og svagheder og få præsenteret nogle uddannelsesmuligheder, der åbner deres øjne for alternative karriereveje. De er tidligere startet og har afbrudt ungdomsuddannelse/erhvervsuddannelse og/eller har haft et uddannelses-pålæg fra Jobcentret.