Vil du hjælpe unge til at påbegynde og fastholde en ungdomsuddannelse?

Så er Erhvervsguiderne det helt rigtige valg for dig! Som erhvervsaktiv mentor, styrker du motivationen og selvtilliden hos den unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Erhvervsguiderne i Helsingør er et helt nystartet projekt som sætter fokus på at vejlede og coache de unge videre i livet og ind på en ungdomsuddannelse eller i job gennem erhvervsaktive mentorer. 

Mentorerne er alle erhvervsaktive, som rekrutteres af Erhvervsguiderne, der står for registrering og uddannelse af mentorerne, inden de kobles med de unge.

Mentorerne får løbende støtte og support fra Erhvervsguidernes sekretariat og har adgang til inspiration og praksisnære redskaber på Erhvervsguidernes hjemmeside.

Erhvervsguidernes sekretariat samarbejder tæt med mentorerne for løbende at sikre, at de er klædt på til opgaven – og for at sikre, at forløbene med de unge understøtter de opsatte målsætninger.

Målsætningen

Målsætningen for de unge er:

  • At de bliver bevidst om deres faglige og personlige kompetencer og kan agere ud fra dette
  • At de opnår motivation og øget selvtillid til at kunne gennemføre en uddannelse

Du kan blive vendepunktet i livet hos en ung