Hvem er det relevant for?

Skoleguiderne tilbyder mentorforløb til unge i alderen 10-17 år. Unge, som gerne vil have en hjælpende håndtil at klare skolen bedre og få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden.

Der kan være tale om elever, som har potentiale til at klare sig bedre i skolen, men som fx er skoletrætte, mangler opbakning fra hjemmet eller har svært ved at håndtere hverdagen i – og måske udenfor – skolen.

Formålet med mentorforløbet er at sikre, at de unge får den støtte, der skal til, for at de gennemfører folkeskolen og kommer videre i en ungdomsuddannelse.

Hvad er en Skoleguide?

En Skoleguide er en frivillig voksen fra en lokal virksomhed, som har integritet og overskud til at engagere sig i et ungt menneske.

En Skoleguide kan med sit personlige engagement være den rollemodel, der hjælper etungt menneske til at få bedre styr på sit liv, gennemføre sin skolegang og blive motiveret til at tage en uddannelse.

Skoleguiden mødes løbende til samtaler med den unge - typisk i virksomheden - og bidrager med viden, erfaringer, netværk og personligt engagement.

Hvad er skolens rolle?

Skolens ledelse indgår en kontrakt med Skoleguiderne, og skolen udpeger en kontaktperson til projektet.

Kontaktpersonen kan fx være en AKT-lærer eller en pædagogisk afdelingsleder. Kontaktpersonen kan med sit særlige kendskab til eleverne vurdere, hvem der har behov for en Skoleguide.

Det er en forudsætning for deltagelse, at den unge selv er motiveret og har en adfærd, der gør det muligt at fungere i et forpligtende samarbejde med en Skoleguide.

I praksis vil det typisk foregå således, at kontaktpersonen på skolen:

  • Kontakter Skoleguidernes konsulenter, hvis den unge er interesseret
  • Herefter vil den unge blive matchet med en uddannet Skoleguide, og mentorforløbet kan gå i gang.
  • Forløbet strækker sig cirka over et år.

Under hele forløbet kan I benytte Skoleguidernes sekretariat, hvis I ønsker sparring og rådgivning.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte Erhvervs- og Skoleguiderne på telefon +45 5117 0061 eller på mail: erhvervsguiderne@socialtansvar.dk

Du kan også se videoen nedenfor som fortæller lidt mere om de unge og hvordan skolen er involveret.

.