Sådan foregår det

Som Skoleguide udfylder starter du med at gennemføre et mentorkursus og herefter bliver du matchet med en ung fra en lokal skole.

Du møder den unge i øjenhøjde, og med udgangspunkt i dine egne erfaringer og kompetencer støtter du den unge til fx at finde ud af:

  • Hvad kan jeg? (kompetencer og kvaliteter)
  • Hvad vil jeg? (ønsker og drømme)
  • Hvilke muligheder har jeg?
  • Hvad vil det sige at have et arbejde?
  • Hvorfor er læring vigtig for at få et arbejde?

Gennem samtaler med den unge, fx på din arbejdsplads, aftaler I, hvad den unge gerne vil opnå, og hvordan I arbejder hen mod det.

Måske kan du hjælpe den unge til at få succesoplevelser i og uden for skolen, at få et fritidsjob, blive aktiv i foreningslivet eller bruge den lokale lektiecafé.Du kan hente inspiration til samtaleemner og aktiviteter på siden 'det første møde'.

Du og den unge tilrettelægger selv, hvor og hvornår I mødes. Se eventuelt, hvilke områder vi i øjeblikket opererer i.

Hvor meget tid skal jeg afsætte?

Som udgangspunkt regner vi med, at du skal bruge cirka fire timer hver måned. Forløbet vil samlet set strække sig over cirka et år.

Du skal gennemføre et mentorkursus, der forbereder dig til mødet med den unge, og du vil få tilbudt redskaber og netværksaktiviteter med andre Skoleguider, som gør det lettere for dig at gennemføre mentorforløbet med et positivt udbytte.

Under hele forløbet kan du benytte Skoleguidernes sekretariat, når du ønsker sparring og rådgivning.

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Skoleguiderne på telefon +45 5117 0061.

Du kan også se videoen nedenfor som viser et Emils forløb med Skoleguiden Frank.