Hvad kan Skoleguiderne?

Skoleguiderne er frivillige voksne, der bor eller arbejder i lokalområdet, og som ønsker at støtte op om og gøre en positiv forskel for en skoleelev.

Skoleguiderne tilbyder mentorforløb til unge i alderen 10-17 år. Unge, som gerne vil have en hjælpende hånd fra en lokal Skoleguide til at klare skolen bedre og få mere struktur i tilværelsen og fokus på fremtiden.

Formålet med mentorforløbet er at sikre, at de unge får hjælp og støtte til at klare sig bedre i folkeskolen, så de senere kan få sig en uddannelse.

Hvem kan få en Skoleguide? 

Tilbuddet gives til unge, der har lyst til og brug for et nyt perspektiv på deres skolegang.

I samarbejde med en Skoleguide har den unge mulighed for at få sat fokus på sine styrker, interesser og drømme – og få nye vinkler på, hvorfor uddannelse er vigtig.

Forløbet vil sætte fokus på følgende:

  • Hvad kan jeg? (kompetencer og kvaliteter)
  • Hvad vil jeg? (ønsker og drømme)
  • Hvilke muligheder har jeg?
  • Hvad vil det sige at have et arbejde?
  • Hvorfor er læring vigtig for at få et arbejde?

Skoleguiden kan fx hjælpe den unge til at få succesoplevelser i og uden for skolen, at få et fritidsjob, blive aktiv i foreningslivet eller bruge den lokale lektiecafe.

Typisk vil den unge mødes med sin Skoleguide cirka fire timer hver måned. Møderne kan fx foregå på Skoleguidens arbejdsplads, så den unge får en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads, og hvilke krav der typisk bliver stillet til medarbejderne. Nedenfor kan du se en video med Frank og Emil og høre om deres mentorforløb.